STEVANOVIĆ: Demografska i populaciona politika od strateškog interesa

BANJA LUKA – Predsjednik Kluba poslanika DEMOS-a u parlamentu Srpske Spomenka Stevanović rekla je da klub predlaže da se Ministarstvo porodice, omladine i sporta reorganizuje i razdvoji na dva – jedno za omladinu i sport, drugo za porodicu, a sve u okviru demografske i populacione politike koja je od strateškog i vitalnog nacionalnog interesa.

Stevanovićeva je novinarima u Narodnoj skupštini ponovila da je ovaj klub predložio da se u Prijedlog programa rada parlamenta u ovoj godini uvrsti strategija o demografskoj i populacionoj politici, očuvanju i zaštiti porodice za period 2022-2027. godine čiji je cilj povećanje nataliteta u Srpskoj.

Kao razlog za predlaganje strategije, Stevanovićeva je navela negativne trendove u toj oblasti kako u Srpskoj, tako i u drugim zemljama, prije svega negativan prirodni priraštaj, odliv radno sposobnog stanovništva, te sve manji broj djece koja se školuju.

“Ova oblast je tretirana djelimično mnogim zakonima, pa je naša ideja da to ujedinimo u jedan dokument da bi se znalo ko je odgovoran, ko šta radi, koji su krajnji ciljevi dokumenta”, pojasnila je Stevanovićeva.

Stevanovićeva kaže da ovaj dokument treba da prati i ekonomski razvoj i da Vlada Srpske treba da nastavi podjelu podsticaja realnom sektoru i poljoprivredi kako bi ovaj koncept bio održiv.

Takođe istakla je da u Programu o demografskoj i populacionoj politici, očuvanju i zaštiti porodice za period 2022-2027. godine moraju da budu definisana tri primarna cilja, a to su – porast živorođene djece, konsolidacija porodice i njeno očuvanje, razvoj i funkcionalan doprinos društvu i treći cilj očuvanje porodice koja će biti nosilac privrednog razvoja prema formuli porodica- djeca, roditelji-zapošljavanje.

Stevanovićeva je naglasila da je usvajanje ovog programa opravdano i da bi se njime objedinile sve pojedinačne mjere i zakonodavna rješenja, jer je ova važna oblast rasparčana i razuđena.

“Ovaj akt mora na sistemski i kontinuiran način da predvidi tačno određene stvari, da se zna šta će ko raditi u narednih pet godina i kojom dinamikom i koji su krajnji ciljevi tog programa. Mi ovaj program vidimo prije svega u organizacionom smislu, odnosno da Ministarstvo porodica, omadine i sporta treba da doživi reorganizaciju, koju bi pratila i reorganizaciju drugih institucija koje bi se bavile ovom tematikom, prije svega Fonda za dječiju zaštitu”; pojasnila je Stevanovićeva novinarima u Narodnoj skupštini.

Takođe, dodala je ona, u zakonodavnom smsilu, iz ovih silnih zakona koji se dotiču ove oblasti treba objediniti neke stvari u jedan ili više zakona, a u narednom periodu donijeti zakon o alimentacionom fondu, koji je već u izradi, zakon o majci i zakon o očuvanju i zaštiti porodice.

“U programu za koji očekujemo da će biti usvojen na sjednici Narodne skupštine treba naznačiti da je natalitetna politika nešto drugo od socijalne politike jer je ona bazirana na progresivnim principima, a mi još imamo termine naknada, pomoć, dodatak, što su termini socijalnog tipa a nikako progresivnog”, pojasnila je ona.

Prema njenim riječima, ova tematika je velika i njenom rješavanju i uređivanju mora se pristupiti kontinuirano i stalno, a ne ad hok.

“Potreban je jedan odgovorniji i ozbiljniji pristup, jer je briga o stanovništvu osnovna dužnost svake države, a rađanje djece jedan od vitalnih nacionlanih interesa društva”, zaključila je Stevanovićeva.Komentariši